arrow

دیده​ بان

۷۰۰ نماد در بازار ایران، بیش از ۱۰۰۰ توکن و رمز ارز در بازار جفت ارز و ارز دیجیتال... تعداد بالای این نمادها و ارزها باعث سردرگمی افراد شده و انتخاب بهترین موارد را سخت و دشوار می کند. این درحالی است که داشتن یک لیست از پیش تعیین شده که بتوان بررسی هدفمندی را با آن انجام و در زمان صرفه جویی کرد، مزیت بزرگی است که در بخش دیده بان کندل می توان از آن بهره برد.

DideBan

۷۰۰ نماد در بازار ایران، بیش از ۱۰۰۰ توکن و رمز ارز در بازار جفت ارز و ارز دیجیتال... تعداد بالای این نمادها و ارزها باعث سردرگمی افراد شده و انتخاب بهترین موارد را سخت و دشوار می کند. این درحالی است که داشتن یک لیست از پیش تعیین شده که بتوان بررسی هدفمندی را با آن انجام و در زمان صرفه جویی کرد، مزیت بزرگی است که در بخش دیده بان کندل می توان از آن بهره برد.

DideBan mockup
DideBan mockup

گاهی هم نیاز است تا تنها یک نماد بررسی شود؛ برای این کار کافی است نماد انتخابی خود را در دیده بانی مشخص نمایید و در بخش اعلان ها، نسبت به فعال کردن هشدار خرید و فروش آن اقدام کنید؛ از این پس کندل تمام موقعیت های موجود را برای شما بررسی می کند و به شما خبر می دهد .