arrow

استراتژی

Strategy

حضور در بازارهای مالی و خرید و فروش سهام در آن، کار پیچیده ای است... بازارهای مالی بی شباهت به بازی شطرنج نیستند؛ چراکه اقدامات دیگر افراد حاضر نیز، برروی تصمیمات شما اثرگذار خواهد بود. دراین شرایط اما، برنده کسی است که از دقیق ترین و کاربردی ترین ابزارها، در بهترین زمان ممکن و برای رصد تمام ابعاد بهره مند شود؛ این یعنی استراتژی! الگویی که بتوان در آرام ترین و پر تلاطم ترین شرایط، به آن اعتماد و از آن استفاده کرد.

تدوین استراتژی نیازمند جمع آوری اطلاعات، تحلیل و تصمیم گیری است؛ اما سوال اصلی اینجاست شما به عنوان یک معامله گر، چه قدر فرصت تدوین استراتژی را خواهید داشت؟ تا چه میزان می توانید استراتژی تان را باتوجه به شرایط و بازه های زمانی متفاوت تغییر و یا با هم مقایسه کنید؟ چه تضمینی برای سودآور بودن و درست بودن استراتژی ها وجود دارد؟

مزایای استفاده از استراتژی

کندل، به عنوان جامع ترین پلتفرم تحلیل و تجارت در بازارهای مالی، این امکان را فراهم کرده تا شما در هرکدام از بازارهای مدنظر خود، استراتژی های اختصاصی تان را ساخته و عملکرد آنها را در لحظه با یکدیگر مقایسه کنید.

Strategy watermark
Strategy watermark

تعریف هشدار برای هر یک از استراتژی ها، مزیت دیگر این بخش است. این هشدارها حتی در زمانی که در بازار حضور ندارید و نرم افزار فعال نیست، فعال اند و شما را از موقعیت مناسب خرید و فروش مطلع خواهند کرد؛ درنتیجه می توانید در بهترین زمان و بدون فوت وقت، به معامله بپردازید.

مقایسه استراتژی ها، امکان ایجاد حداقل 5 مورد، مشاهده تاریخچه و بررسی میزان موفقیت آنها، امکانات دیگری است که در این بخش ایجاد شده است.

Strategy watermark
Strategy mockup خروجی استراتژی
Strategy mockup ساخت استراتژی
Strategy watermark

کهنه کاران بازار به خوبی می دانند که ابزارهای تکنیکال را می بایست متناسب با حرکت و تغییر شرایط بازار تغییر داد. به همین منظور، استفاده از بهترین و بروزترین ابزارها برای بهینه سازی ابزارها در بخش فیلتر و استراتژی کندل، پیش بینی شده است.